Catalogus (Dutch Edition)

 • Opprette relevant organisasjonsform
 • Sikre god oppstart og effektiv framdrift av prosessene
 • Vurdere tilstrekkelig antall planer
 • Systematisk usikkerhetsledelse
 • Kontraktstyring
 • Revidere prosjektprosessene i hele, eller faser av, prosjektet
 • Ivareta eiers interesser i prosjekt
 • Bistå den prosjekttemafaglige ekspertisen
 • Modell med delt ledelse mellom temafaglig ekspertise og prosjektfaglig ekspertise
 • Prosjekter kan være innen omstilling, investering, forskning, utvikling, IT, kultur, skole, helse, bygg o.a.

  Som sertifisert PMI prosjektleder kan jeg, uavhengig av prosjektets tema, størrelse og kompleksitet, bidra med profesjonell ledelse i alle prosjektets faser. Jeg kan også hjelpe med utvalgte problemområder i prosjektprosessene.