Die Ebenen der Schuld in Anna Seghers "Das siebte Kreuz" (German Edition)
 er å hjelpe prosjektorienterte virksomheter til å nå sine strategiske og økonomiske målsettinger, og å levere forutsigbare og vellykkede prosjekter.