Silat for the Street: Using the Ancient Martial Art for Self-Defense in the 21st Century
 er å hjelpe prosjektorienterte virksomheter til å nå sine strategiske og økonomiske målsettinger, og å levere forutsigbare og vellykkede prosjekter.