Pricing Done Right: The Pricing Framework Proven Successful by the World's Most Profitable Companies (Bloomberg Financial)
 er å hjelpe prosjektorienterte virksomheter til å nå sine strategiske og økonomiske målsettinger, og å levere forutsigbare og vellykkede prosjekter.