Mitteleuropäische Ameisenarten und ihre Haltung in Formikarien (German Edition)
 er å hjelpe prosjektorienterte virksomheter til å nå sine strategiske og økonomiske målsettinger, og å levere forutsigbare og vellykkede prosjekter.